• ஹாய் ப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு சந்தோஷ அறிவிப்போடு வந்திருக்கிறேன். சொல்ல துடிக்குது மனசின் இரண்டாம் பாகம் , காதல் வாசம் தந்தவளே என்ற பெயரில் அன்பாலயத்தின் மூலம் வெளி வந்திருக்கிறது. ஷிராக் மற்றும் ஷான்யாவின் ...
  • மை டியர் ப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுடன் ஒரு சந்தோஷமான விஷயத்தை பகிர்ந்துக்க வந்திருக்கிறேன். மனம் முந்தியதோ விழி முந்தியதோ அறிவு நிலையத்தார் மூலமாக புத்தகமாக வந்துவிட்டது. என் கைக்கு வருமுன்னே புத்தக கண்காட்சியில் போய் ...
  • ஹாய் ப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு சந்தோஷமான விஷயத்தை பகிர்ந்துக்க வந்திருக்கிறேன். என்னுடைய நினைவில் உலவும் நிழல் மேகம் அன்பு இல்லம் மூலம் வெளியாகி இருக்கிறது. இந்த நாவலை யாரும் மறந்திருக்க முடியாது. இந்த நாவலில் ...
  • Hi dears, I’ve come to share a happy thing with you. I am very happy to say that my thriller novel has been published ...